Slik skal vi bygge Vassfjellet vinterpark!

Ser det ikke flott ut?

Dette er vår masterplan og det vi arbeider mot. Utviklingen er delt opp i 2 faser:

Fase 1 inneholder snøproduksjon og lys i alle bakker, samt 1 ny bakke der den gamle midtheisen stod. Som dere ser av bildet vil Familieløypa få ny profil som strekker seg helt ned til bunnområdet. Løypa vil få full bredde og som sikkert flere av dere har merket, arbeidet med å fjerne skog har allerede startet. Byggeperioden vil være 2020-2022. Finansieringen av denne fasen er klar, og hvor lang tid vi vil bruke for å ferdigstille prosjektene avhenger av når ny reguleringsplan for området er klar. Vi håper vi skal rekke mye i sommer, men det kan også skje at en god del må vente til neste sommer, og da blir det fort 2022 før alt er ferdigstilt.

Fase 2 inneholder kapasitetsutvidelse med stolheis, ny parkering, utvidet parkområde og Vasse og Vinters skicross som er plassert ved dagens dobbelheis. Arbeidet med detaljplanlegging og finansiering av denne fasen er startet opp nå og vi vil søke Trondheim kommune om investeringstilskudd og lånegaranti.
Har vi troen på at vi skal få realisert dette; JA.
Når er det realistisk at en stolheis kan bli bygd; 2022-2025.
Så kort oppsummert, det er noen år til vi ser en stolheis i Vassfjellet og vi er avhengige av at politikerne i Trondheim kommune bevilger oss midler. Men som sagt, det har vi troen på.

Ellers kan vi si at vi arbeider med toppområdet. Her skal vi bredde Fjellsvingen samt tynne skogen for å legge mer til rette for frikjøring. Vi skal også planere Toppløypa slik at dette blir en mer egnet trase både for idretten og våre andre gjester.

Vi har planene klare for fremtiden ! Pga klagesaken vi har ført mot Fylkesmannens vedtak om nei til kommunale garantier på lån er vi 2 år forsinket i byggearbeidet, men nå blir det endelig utbygging.

Hvor fort vi får realisert alle planene er opp til politikerne, samt dere som er våre gjester.
For jo flere som besøker oss, jo mer kan vi bruke på utvikling.

Håper vi sees i vinterparken!

Stian
Styreleder