P.T kurs


Dette er kurset for deg eller dere som ønsker personlig oppfølging og veiledning for å bedre egne ski eller snowboardferdigheter. Vi tilrettelegger kurset spesielt for deg eller dere slik at vi sikrer best mulig utvikling av ferdighetene.
P.T kursene går over to helgedager med 2 timer undervisning pr. dag.
Tidspunkt for kurset avtales direkte.
Pris helgekurs: 950,- pr. pers.

Bestilling av P.T kurs:

Disse kursene vil kun bli satt opp ved bestilling på mail til eirik@vassfjelletvinterpark.no.
Vi tilpasser tidspunkt som vil passe deg/ dere, enten i ukedagene eller på helg.


Utstyr: Hver enkelt må ha eget ski eller snowboardutstyr. Det er obligatorisk med hjelm på alle kurs.
Heiskort: Hver enkelt må ha eget heiskort til Vassfjellet Vinterpark for deltakelse på kurs.