Regn, ingen natursnø og nye Covid-19 restriksjoner...

Vi skulle ha ønsket oss en bedre sesongstart, men dette er forhold som vi ikke råder over.Uansett, torsdag 16 desember kl 10.00 ønsker vi velkommen til en ny sesong i Vassfjellet vinterpark.

Følgende bakker og heiser åpner torsdag:

1. Dobbelheisen med bakkene Sør- og Familieløypa.
Det er ingen snø i terrenget, lite snø i heistraseen, redusert bredde i Sørløypa, så derfor må man være forsiktig i sin ferdsel.
2. Kosliaheisen med Nedre Nordløypa og tidlig park. Det er satt ut enkelte rails og bygget noen mindre hopp
3. Lekeliaheisen og barnebåndet, og løypene tilknyttet dette området.

Vi har tro på snø og kulde i jula og at vi da kan tilby bedre forhold.

Det er dessverre antallsbegrensinger på Kroa og det er krav om munnbind. Det er også krav om munnbind i Skishopen om man ikke kan holde 1 meters avstand. Lavvoen vil ikke bli åpnet i denne omgang.

Utendørs organiserer vi heiskøene for å unngå trengsel, men vi oppfordrer alle til å ha med seg munnbind og bruke dette også utendørs i de situasjoner der man ikke kan holde 1 meters avstand.

Vi legger ut et begrenset antall heiskort for salg inntil vi får åpnet større deler av anlegget.

Alle heiskort må kjøpes i vår nettbutikk.

Det er 3 enkle regler å forholde seg til:

1. Bli hjemme om du er syk eller har symptomer
2. Hold avstand
3. Bruk munnbind der du ikke kan overholde meteren.

Da håper vi på snø og kulde i nærmeste fremtid.

Velkommen!